https://www.ostermann.hr/Default.aspx?language=hr&url=eu-sankcije-prema-rusiji-utjecaj-na-poslovanje-drustava-u-republici-hrvatskoj&id=158 Ostermann - EU sankcije prema Rusiji: utjecaj na poslovanje društava u Republici Hrvatskoj
EU sankcije prema Rusiji: utjecaj na poslovanje društava u Republici Hrvatskoj
Članci
Invazija Ruske Federacije na Republiku Ukrajinu i posljedični gospodarski odgovor Zapada doveli su i do negativnih učinaka na poslovanje društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Opsežne sankcije, koje su zemlje EU nametnule Ruskoj Federaciji, ugrožavaju mogućnost nastavka poslovanja društvima koja surađuju s ruskim društvima ili društvima u ruskom vlasništvu koja posluju na teritoriju EU.

Od ruskog priznavanja područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska i početka invazije na Republiku Ukrajinu, EU je odgovorio s četiri paketa mjera ograničavanja koji sadrže: diplomatske mjere, pojedinačne mjere ograničavanja (zamrzavanje imovine i ograničenja putovanja), ograničenja gospodarskih odnosa s područjima Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade, gospodarske sankcije, sankcije za medije i ograničenja gospodarske suradnje.

Međutim, na poslovanje kojih društava u Republici Hrvatskoj bi navedene sankcije mogle imati direktan utjecaj?

Sankcije usmjerene na uvoz i izvoz robe i tehnologije

Ograničenje gospodarskih odnosa s područjima regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade Odlukom Vijeća Europske unije 2022/226.

Odlukom Vijeća zabranjen je uvoz robe s navedenih područja, te ujedno i prodaja i izvoz robe od strane državljana članica EU, kao i na području država članica bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu na područjima navedenih regija.

Ograničenje izvoza robe u Rusiju odlukama Vijeća Europske unije 2022/327 i 2022/395

Drugim paketom mjera EU je zabranio prodaju i izvoz:

robe i tehnologije za rafiniranje nafte;
robe i tehnologije koja se koristi u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji kao i pružanja usluga osiguranja i reosiguranja te održavanja povezanih s tom robom i tehnologijom;
robe i tehnologije s dvojnom namjenom te određene robe i tehnologije kojom bi se moglo doprinijeti tehnološkom poboljšanju ruskog obrambenog sektora i sektora sigurnosti što uključuje proizvode poput poluvodiča ili drugih sličnih tehnologija.

Dodatno, Odlukom Vijeća 2022/395 EU je uveo zabranu izvoza robe za pomorsku plovidbu i radiokomunikacijske tehnologije bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, za uporabu u Rusiji ili za ugradnju na plovilo pod ruskom zastavom.

Ograničenje uvoza i izvoza robe odlukom Vijeća Europske unije 2022/430

EU je 15. ožujka formalno potvrdio četvrti paket sankcija koji uključuje sveobuhvatno izvozno ograničenje za opremu, tehnologiju i usluge za energetsku industriju u Rusiji te trgovinska ograničenja sa željezom i čelikom te luksuznom robom.

Trgovinskim ograničenjima zabranjena je:

kupnja i uvoz proizvoda od željeza i čelika koji su podrijetlom iz Rusije, ili su izvezeni ili se nalaze u Rusiji;
izravna ili neizravna prodaja, prijenos ili izvoz luksuzne robe poput vozila, nakita, odjeće i raznih proizvoda vrijednosti iznad 300,00 eura bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

Predmetne mjere utjecat će na poslovanje dijela društava koja posluju na ruskom tržištu, što zbog nemogućnosti daljnjeg uvoza i izvoza, a što zbog nemogućnosti obavljanja transakcija.

Financijske sankcije

Financijska ograničenja uvedena odlukama Vijeća Europske unije 2022/327, 2022/346 i 2022/430

Paketom mjera EU je znatno ograničio priljev financijskih sredstava iz Rusije u EU zabranjujući:

primanje depozita od ruskih državljana ili rezidenata iznad određenih vrijednosti (100.000,00 eura);
vođenje računa ruskih klijenata u središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u EU i prodaja vrijednosnih papira denominiranih u eurima klijentima iz Rusije;
obavljanje transakcija s Ruskom središnjom bankom ili bilo kojom pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju u ime ili prema uputama Ruske središnje banke;
prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima Rusiji ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, bilo kojem subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući vladu i Rusku središnju banku, ili za upotrebu u Rusiji.

Vijeće je uvelo i tzv. SWIFT zabranu. Zabranom je od 12. ožujka onemogućeno pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije, koje se upotrebljavaju za razmjenu financijskih podataka (SWIFT), bankama: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) i VTB BANK.

SWIFT zabrana primjenjuje se na sve pravne osobe, subjekte ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji u čijim vlasničkim pravima navedene banke izravno ili neizravno imaju više od 50 % udjela.

U četvrtom paketu mjera EU je odlukom Vijeća 2022/430 zabranio nova ulaganja u ruski energetski sektor i sudjelovanje u bilo kakvoj transakciji s:

pravnom osobom s poslovnim nastanom u Rusiji koja je u državnom vlasništvu ili pod kontrolom države;
pravnim osobama izvan EU, u čijim vlasničkim pravima trgovačka društva u državnom vlasništvu Rusije imaju izravno ili neizravno više od 50 % udjela;
s pravnim osobama koja djeluju za račun prethodno navedenih društava.

Navedenim paketom mjera zabranjeno će biti od 15. travnja pružati usluge vezane uz kreditni rejting svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji i svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

Uvedena ograničenja EU u financijskom sektoru imat će utjecaj na društva koja posluju na ruskom tržištu, s ruskim državljanima ili društvima u ruskom vlasništvu te društva u kojima prevladavajući utjecaj ima ruska struktura prisiljavajući ih na usklađivanje njihovog poslovanja kako njihova suradnja kao i naplata ne bi bili protivni mjerama EU.

Povezane objave i članci