Rješavanje sporova

Uvijek na vašoj strani
Pružamo stratešku, praktičnu podršku u svim vrstama sporova, bilo sudskim bilo vansudskim kao i u medijaciji i arbitražama. 
Prepoznati smo kao vješti parničari. Međutim, uvijek se trudimo preventivno djelovati te sve sporove pokušavamo riješiti izvan suda ako je to moguće. Dugotrajni postupci mogu vam oduzeti energiju i druge resurse koji su vam potrebni za uspješno vođenje i razvijanje poslovanja, posljedično stvarajući financijske gubitke i štetu za ugled vašeg društva. Sve sporove sa suprotnim stranama nastojimo riješiti dogovorno. Međutim, ako to nije moguće i slučaj završi na sudu, ključno je imati iskusnog parničara na svojoj strani.

Naši odvjetnici iznimno su iskusni u kompleksnim parnicama iz područja bankarstva, trgovačkog prava i prava društava, građenja, radnog prava, imovinsko-pravnih odnosa čije rješavanje ovisi o primjeni hrvatskih propisa, ali i propisa Europske Unije.

Detaljna pravna analiza

Nakon što preuzmemo određeni slučaj, naša pravna analiza ne zastaje na proučavanju spisa. Pokušavamo dokučiti širi kontekst i sve okolnosti slučaja, stanje na tržištu kao i poslovne specifičnosti koje su dovele do spora, sve kako bismo razvili uspješnu i učinkovitu strategiju u zastupanju klijenta. 

Klijente zastupamo u svim fazama parničnog postupka te vodimo svu komunikaciju s nadležnim tijelima.
 
  • savjetovanje u pogledu razvoja strategije u parničnim postupcima
  • sporovi pred trgovačkim sudom
  • vansudske nagodbe
  • arbitraža
  • medijacija

Kontakt

Povezane objave i članci