https://www.ostermann.hr/Default.aspx?language=hr&url=jedinstveno-digitalno-trziste-eu-napokon-uniformirano&id=672 Ostermann - Jedinstveno digitalno tržište EU – napokon uniformirano
Jedinstveno digitalno tržište EU – napokon uniformirano
Članci/novosti
Harmonizirana pravila koja osiguravaju neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta EU su napokon zaživjela. Umjesto 27 različitih pravnih sustava i njihovih zahtjeva od sada će postojati samo jedan set pravila koja uređuju digitalno tržište i usluge u EU – a to su Akt o digitalnim tržištima i Akt o digitalnim uslugama.

U ovom članku ukratko ćemo opisati Akt o digitalnim tržištima (ADT), skraćeni naziv za Uredbu o pravednim tržištima s mogućošću neograničenog natjecanja u digitalnom sektoru objavljenu 10. listopada 2022. u Službenom listu EU.

Novost koju ADT uvodi su ex ante mjere usmjerene na sprječavanje tržišnih neuspjeha u digitalnom sektoru diljem EU uzrokovanih protu-konkurentskim ponašanjem nadzornika pristupa. To znači da će poduzeća i poduzetnici koji svoje usluge nude online sada imati lakši pristup cijelom tržištu Europske unije, dok će potrošači imati veću ponudu proizvoda i usluga.
ADT nadzornike pristupa, u suštini, definira kao platforme koje su dovoljno velike da mogu kontrolirati ključne distribucijske kanale, npr. Google, Amazon, Facebook, Twitter ili Instagram. Važno je primijetiti da se DMA primjenjuje čak i na nadzornike pristupa koji nemaju sjedište u Europskoj uniji, pod uvjetom da nude usluge građanima Europske unije. Međutim, olakotna okolnost za nadzornike pristupa je općenita zabrana državama članicama, pored ADT-a, uvođenja dodatne obveze nadzornicima pristupa.

Neke od najupečatljivijih obveza određenih člancima 5, 6, i 7 Uredbe, a kojima nadzornici pristupa moraju udovoljiti jesu:
  • zabrana sprječavanja poslovnim korisnicima da krajnjim korisnicima nude iste proizvode ili usluge preko usluga internetskog posredovanja trećih strana ili vlastitih kanala po cijenama ili pod uvjetima koji se razlikuju od ponuđenih putem usluga internetskog posredovanja nadzornika pristupa;
  • primjenjivati pravedne, razumne i nediskriminirajuće opće uvjete pristupa svojim trgovinama softverskih aplikacija, internetskim tražilicama i uslugama internetskih društvenih mreža;
  • primjenjivati transparentne, pravedne i nediskriminirajuće uvjete pri rangiranju i povezanom indeksiranju i pretraživanju radi indeksiranja vlastitih usluga i proizvoda te sličnih usluga i proizvoda trećih strana;
  • dopustiti i tehnički omogućiti laku deinstalaciju bilo koje softverske aplikacije u operativnom sustavu nadzornika pristupa (osim aplikacija nužnih za pravilno funkcioniranje operativnog sustava ili uređaja). Na primjer, korisnici Android sustava trebali bi biti u mogućnosti deinstalirati Google Photos aplikaciju sa uređaja, međutim iOS korisnici mogli bi znatnije otežati rad sustava ako bi izbrisali aplikacije kao što su App Store, Camera, Messages; i
  • osigurati interoperabilnost brojevno neovisnih komunikacijskih usluga (npr. WhatsApp i Viber)
Kako bi osigurali usklađenost s ADT, nadzornici pristupa bi trebali imenovati barem jednog službenika za praćenje usklađenosti i o imenovanju te osobe obavijestiti EU Komisiju.

Neusklađenost s ADT-om može rezultirati u novčanim kaznama koje variraju od 1% do 20% ukupnog prihoda nadzornika pristupa na svjetskoj razini u prethodnoj financijskoj godini.

U konačnosti, nadzornici pristupa trebaju biti oprezni i vrlo brzo uzeti u obzir ADT budući da su neke odredbe već primjenjive (one koje reguliraju ovlasti Europske komisije), dok će druge stupiti na snagu 2. svibnja 2023.


 

Povezane objave i članci