Mario Migić
Odvjetnik u suradnji

Odvjetnici

Glavna područja rada

Trgovačko pravo, radno pravo, rješavanje sporova (sudski i arbitražni postupci), restrukturiranje i stečajno pravo, javna nabava.

Glavni gospodarski sektori

Graditeljstvo, informacijska tehnologija, maloprodaja, nekretnine, zdravstvo

Obrazovanje, kvalifikacije i usavršavanje

  • Samostalni odvjetnički ured u suradnji s Ostermann i Partneri, 2019.
  • Upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, 2005..
  • Pravosudni ispit, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2004.
  • Upisan u Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore, 2001.
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl.iur., 2001.

Jezici

Hrvatski, engleski, njemački

Profil

Mario Migić gotovo dva desetljeća pruža pravnu podršku većem broju domaćih i stranih poslovnih subjekata te obavlja funkciju lokalnog pravnog savjetnika za nekoliko multinacionalnih kompanija. Raspolaže značajnim iskustvom u rješavanju širokog spektra situacija, počevši od pitanja vezanih uz svakodnevno poslovanje pa sve do velikih poslovnih projekata. Uspješno zastupa stranke u raznim vrstama postupaka pred sudovima, javnim bilježnicima, Financijskom agencijom te upravnim i drugim nadležnim tijelima. Ipak, svojim najvećim uspjesima smatra predmete u kojima je složene sporne odnose uspio riješiti sporazumom stranaka.

mario.migic@ostermann.hr