Pravo društava

Pravna područja

Pravo društava

Naše odvjetničko društvo savjetuje javna dionička društva i druga trgovačka društva, članove uprava i lokalne podružnice stranih trgovačkih društava u svim vrstama transakcija i statusnim pitanjima. Iskustvo naših odvjetnika, opseg pravnih područja koje pokrivamo te međunarodno iskustvo omogućuju nam rješavanje najkompleksnijih pravnih pitanja.

Najčešća statusna pitanja o kojima savjetujemo klijente su sljedeća:

 • osnivanje i administracija trgovačkih društava;
 • modeli i načini financiranja trgovačkih društava;
 • godišnje skupštine društava, sastavljanje zapisnika s glavne skupštine te pregled godišnjih izvještaja uprave i nadzornog odbora;
 • izmjene i dopune osnivačkih akata društva (statut, izjava o osnivanju ili društveni ugovor) radi usklađenja sa zakonodavstvom ili najboljom tržišnom praksom;
 • pitanja upravljanja trgovačkim društvima;
 • sva pitanja vezana uz temeljni kapital, uključujući povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, promjene nominalnog iznosa dionica, povlačenja poslovnog udjela, prava konverzije, isključenje prava prvenstva upisa novih dionica ili poslovnih udjela;
 • vlastite dionice;
 • prijenos dionica ili poslovnih udjela;
 • istiskivanje dioničara;
 • istup ili isključenje članova društva;
 • prava dioničara i članova društva, uključujući prava manjinskih dioničara, pravo na uvid u poslovanje društva i podnošenja zahtjeva prema društvu ili članovima uprave;
 • odgovornost članova uprave i nadzornog odbora itd.