Mojmir Ostermann
Managing partner

Partneri

Glavna područja rada

Korporativno i trgovačko pravo, spajanja i preuzimanja (M&A), bankarstvo i financije, tržište kapitala, rješavanje sporova

Glavni gospodarski sektori

Financijske institucije, fondovi rizičnog kapitala (Private Equity), graditeljstvo, telekomunikacije

Obrazovanje, kvalifikacije i usavršavanje

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Oxfordu, MJur
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl.iur., dekanova nagrada za najboljeg studenta

Profesionalne organizacije

  • IR Global
  • Hrvatska odvjetnička komora

Jezici

Hrvatski, engleski

Profil

Mojmir Ostermann već dvadeset godina savjetuje multinacionalne kompanije, financijske institucije i domaće klijente u složenim korporativnim i M&A transakcijama vezanim uz različita područja gospodarstva, kao i vezano uz bankarstvo i financije te tržište kapitala. Vodio je neke od najsloženijih prekograničnih projekata povezanih s Hrvatskom dok redovito zastupa klijente u rješavanju sporova pred sudovima i arbitražom.

Kao dokaz priznanja od strane poslovne i pravne zajednice, izdvojen je kao Hall of Fame za korporativno pravo te spajanja & preuzimanja (M&A) u "Legal 500" za Hrvatsku.

Stekao je titulu Magister Juris (LLM) iz komparativnog i europskog prava na Sveučilištu u Oxfordu (2003/2004).

mojmir.ostermann@ostermann.hr