Zdravstvo

Sektori

Zdravstvo

Naš tim ima opsežna znanja o aspektima javnog prava u zdravstvu, kao i o ključnim pravnim pitanjima u ovom sektoru. Kombinirajući znanje o spajanjima i akvizicijama (M&A) te o projektnom financiranju u transakcijama vezanim uz ovu industriju, savjetujemo klijente pružajući rješenja po mjeri kompanijama koje posluju s farmaceutskim i medicinskim uređajima.