Spajanja i preuzimanja (M&A)

Pravna područja

Spajanja i preuzimanja (M&A)

Naši odvjetnici imaju bogato iskustvo u akvizicijama i raspolaganjima (prodaji) dionica i udjela u raznim industrijama, uključujući one koje su visoko regulirane. Razumijevanje specifičnosti pojedinih industrija značajke su našeg tima za akvizicije i pripajanje te korporativno financiranje i regulativu.

Savjetujemo društva čije su dionice uvrštene radi trgovanja na burzi, kao i druga društva, od međunarodnih korporacija do brzorastućih kompanija, fondove za rizični kapital (private equity) te uprave i nadzorne odbore.

Uključeni smo u sve vrste transakcija pripajanja i akvizicija (M&A transakcije), uključujući kupoprodaje dionica, poslovnih udjela, poduzeća ili pogona, strateška spajanja tržišnih konkurenata, prekogranične transakcije, obrane od neprijateljskog preuzimanja društva, zajedničke poduhvate (joint venture) i strateška savezništva.