Privatizacija

Pravna područja

Privatizacija

Savjetujemo domaće i međunarodne investitore u projektima privatizacije trgovačkih društava, nekretnina i druge imovine u vlasništvu države, županija ili općina.

U pregovorima s državom, županijama i općinama, naše društvo kombinira iskustvo i uključuje svoje eksperte za M&A i nekretnine.