Javna nabava

Pravna područja

Javna nabava

Naš tim za javnu nabavu savjetuje klijente kroz sve faze postupka javne nabave. Savjetujemo kako javne naručitelje prilikom sastavljanja dokumentacije za nadmetanje tako i natjecatelje u pripremi ponuda te pri podnošenju pravnih lijekova protiv dokumentacije za nadmetanje ili odluka javnih naručitelja. Redovno zastupamo klijente u povezanim upravnim sporovima.