Miljenka Venne
Tajnica ureda

Administracija

Profil

Kao tajnica ureda, Miljenka vodi brigu o svakodnevnim administrativnim i organizacijskim poslovima ureda i njihovom kontinuiranom unapređenju. U sklopu svog radnog mjesta pruža podršku suradnicima pri optimizaciji radnih i administrativnih procesa te brine o pozitivnoj radnoj atmosferi.

Jezici

Hrvatski, engleski

miljenka.venne@ostermann.hr